Preventieve Surftherapie

SurftherapiePreventieve Surftherapie

Wat is preventieve surftherapie?

Preventieve surftherapie is een bewegingsgerichte vorm van therapie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met moeilijkheden op sociaal en/of emotioneel vlak. Het golfsurfen wordt als middel ingezet om het zelfvertrouwen en het zelfbeeld te vergroten.

Persoonlijke (sub)doelen kunnen gericht zijn op:
– Contact maken en behouden
– Grenzen verkennen en aangeven
– Hulp vragen
– Spanning reguleren
– Leren ontspannen
– Angsten overwinnen
– Positiever zelfbeeld

Begeleiding

De therapie wordt aangeboden door een psychomotorisch therapeut (PMT-er). Deze therapeut heeft kennis van de doelgroep en het inzetten van beweging als therapeutisch middel. De deelnemers aan de surftherapie worden één-op-één begeleid door een buddy. Deze buddy creëert een veilig leerklimaat zodat er laagdrempelig en spelenderwijs aan de leerdoelen gewerkt kan worden en de kinderen een groei doormaken op de golven.

Programma

De preventieve surftherapie wordt aangeboden in kleine groepen (maximaal 6 deelnemers) en bestaat uit:
– een intakegesprek
– 5 sessies op het strand/in de zee
-een eindevaluatie.

In het programma zit ook een ouder-kind dag waarbij een ouder/verzorger mee gaat het water in. Op deze manier worden de ervaringen van de kinderen gedeeld met de ouders, waardoor er een makkelijkere transfer plaatsvindt naar het vergroten van de geleerde vaardigheden naar de thuis- en/of schoolomgeving.

”Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen”

Waar?

We hebben op dit moment 3 locaties aan de kust waar de preventieve surftherapie gegeven wordt:
– Domburg
– Scheveningen
– Katwijk.

Kosten

Dankzij gemeentelijke subsidies en donaties kan er op dit moment op alle locaties gratis deelgenomen worden aan de preventieve surftherapie. Wij stellen hierbij als voorwaarde dat de kinderen/jongeren een persoonlijk leerdoel opstellen waar tijdens de surfbijeenkomsten aan gewerkt wordt.

Wij zijn hierin als stichting afhankelijk van gemeentelijke subsidies en donaties. Om Surf&Durf te steunen zodat wij onze activiteiten op deze manier voort kunnen blijven zetten en kunnen professionaliseren is een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie mogelijk.

Neem voor vragen of de meest actuele informatie m.b.t. kosten voor deelname contact op met de stichting (info@stichtingsurfendurf.nl)

“Door de golven in je leven te herkennen er niet meteen op te reageren, zal je merken dat je tot rust komt”

& Durf jij met ons in Zee?

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Mochten de plekken voor het eerstvolgende seizoen al vergeven zijn dan kunnen we je op de wachtlijst zetten voor de volgende module.

    Gegevens zoon/dochter

    JongenMeisje

    Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

    Aanmeldgegevens


    Sfeerimpressie Surf&Durf